PLASTOVÉ KONTAJNERY

A NÁDOBY NA ODPAD

SEMIO

polo-podzemný systém

POJAZDNÝ KONTAJNER

moderný dizajn,
rôzne farebné prevedenia

Všeobecné vyhlásenie

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti KATIS s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť KATIS s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


Spoločnosť KATIS s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti KATIS s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou KATIS s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti KATIS s.r.o..


Všetky osobné údaje získava spoločnosť KATIS s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.