PLASTOVÉ KONTAJNERY

A NÁDOBY NA ODPAD

SEMIO

polo-podzemný systém

VEDA A VÝSKUM

Inovatívne riešenia

Ostatné produkty

 

Všade kde sa produkuje odpad, je potrebné umiestniť nádoby pre zber odpadu. Je dôležíte, aby bol zber ekologický, a aby nádoby boli kvalitné a trvanlivé. V súčasnosti sa už okrem funkčnosti zdôraňuje aj dizajn nádob a ich estetický výzor.

 

 

KatisKontajnery na skladovanie posypových materiálov

Skladovanie posypových materiálov na zimné obdie si vyžaduje veľké kapacity. Kontajnery ESE na skladovanie piesku sú veľkokapacitné a môžu byť umiestnené priamo na vozovke. Sú k dispozícii v prevedení s otváracím vekom, alebo horné otváranie môže byť doplenené bočným otvorom pre ľahšie vyberanie posypového materiálu z kontajnera pri zimnej údržbe.

 

 

 

KatisOkrúhle vedro na odpad

Okrúhle vedro na odpad je všestranne využiteľné, je vyrobené z odolných plastov, preto je vhodné aj do priemyselného prostredia. Je prispôsobené separovanému zberu odpadu, keďže ide o systém nádob rôznych veľkostí. Nádoby sú ľahko prenosné.