PLASTOVÉ KONTAJNERY

A NÁDOBY NA ODPAD

SEMIO

polo-podzemný systém

VEDA A VÝSKUM

Inovatívne riešenia

BIO odpad

 

Organický odpad, resp. bio odpad je odpad živočíšneho alebo rastlinného pôvodu vyprodukovaný v domácnosti, alebo v podnikaní. Tento odpad je rozložiteľný pomocou mikroorganizmov, pôdnych organizmov, alebo enzýmov. Bio odpad tvoria napríklad zvyšky potravín, alebo tráva. Oddelené kompostovanie a recyklácia tohto odpadu prináša výhody v podobe produkcie živín, ktoré obohacujú pôdu a v podobe tvorby bio plynu, ktorý môže byť premenený na zdroj energie. Ponukou kontajnerov ESE vytvárame priestor pre ekologické recyklovanie.

 

 

KatisKompostéry

Kompostéry sú vyrobené z recyklovaného plastu, sú vysoko kvalitné a odolné proti poveternostným vplyvom. Presvedčia Vás svojou robustnosťou a dlhovekosťou. Vnútorná štruktúra je prispôsobená nepretržitému kompostovaniu záhradného odpadu a odpadu z domácnosti. Veko je rozdelené na dve časti, čím poskytuje optimálnu ventiláciu. Odstránenie vzniknutého kompostu je veľmi jednoduché vďaka uzatvárateľnému otvoru v podlahovej ploche. Do kompostéra je vhodné umiestniť aj bio odpad zozbieraný do kontajnera určeného na triedenie odpadu v domácnosti. Hotový kompost možno v domácnosti využiť ako hnojivo.

 

KatisBIO SELECT

Organické odpadové kontajnery sú vybavené rôznymi systémami ventilácie. Cirkuláciou vzduchu sa veľká časť kvapaliny, produkovanej pri kompostovaní, vyparuje a podporuje tak proces kompostovania. Pomocou vetracích otvorov v rôznych častiach nádoby je privádzaný čerstvý vzduch. Odpad je zohrievaný plynom vznikajúcim v procese kompostovania. Nepríjemné pachy sú automaticky minimalizované. Objem kompostovacieho kontajnera môže byť až 240L.

 

KatisTriedenie odpadu v domácnosti

Nádoba na triedenie odpadu v domácnosti je určená na triedenie bio odpadu v malých množstvách. K dispozícii sú nádoby s objemom 10L, 20L, 25L a 40L. Nádoby sa ľahko čistia a vyprázdňujú, ich obsah je možné pridať do kompostovacích kontajnerov charakterizovaných vyššie. V nádobách je zabezpečené vetranie a sú uspôsobené tak, aby minimalizovali zápach.