PLASTOVÉ KONTAJNERY

A NÁDOBY NA ODPAD

VEDA A VÝSKUM

Inovatívne riešenia

Ekológia

 

Kvalita a bezpečnosť

 

Spoločnosť ESE sa pri výrobe kontajnerov správa zodpovedne a šetrí prírodné zdroje. Vo výrobe plastových obalov sa zameriavame na zníženie emisií CO₂ a zachovanie energie. To je možné vďaka využitiu druhotných surovín, ktorých využitie je založené na dlhoročných skúsenostiach a vývoji. Kvalita týchto produktov sa prejavuje modulárnou štruktúrou a optimalizáciou materiálu. Dizajn kontajnerov optimalizuje spoločnosť ESE pomocou počítačovej simulácie, zároveň sa možnou vymeniteľnosťou dielov dbá o dlhú životnosť produktov.

 

Výhody HDPE materiálu:

  • šetrnosť k životnému prostrediu,
  • dlhá životnosť,
  • recyklovateľnosť,
  • mrazuvzdornosť,
  • odolný voči chemikáliám,
  • vysoko odolný proti UV žiareniu.

 

 

Ochrana ŽP

 

Ochrana životného prostredia znamená predchádzanie znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, alebo sa toto znečisťovanie, resp. poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Životné prostredie chránime keď separujeme odpad, kompostujeme bio odpad, keď šetríme palivo, keď palivo a iné nebezpečné látky prepravujeme v bezpečných nádobách, šetríme energiou a pod.

 

 

Ako správne recyklovať

 

Základom pre recykláciu odpadu je jeho správne triedenie. Triedením odpadu je možné ušetriť napríklad ropu a ďalšie dôležité suroviny, ale zároveň zabezpečuje menšiu mieru znečistenia životného prostredia. Časť odpadu dokážeme recyklovať priamo v domácnosti. Ide o organický odpad, ktorý môžeme kompostovať v kompostovači. Niektoré odpady je však potrebné recyklovať priemyselnými technológiami, preto je dôležité odpad správne roztriediť. Väčšina kontajnerov na separovaný odpad je farebne rozlíšená. Triedime zvyčajne plasty, kovy, sklo a papier. Aby sme mohli separovať, je však potrebné zabezpečiť dostatok odpadových nádob a kontajnerov na všetky druhy odpadu.