PLASTOVÉ KONTAJNERY

A NÁDOBY NA ODPAD

SEMIO

polo-podzemný systém

VEDA A VÝSKUM

Inovatívne riešenia

Skladovanie nebezpečného odpadu

 

Niektoré látky predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie z dôvodu ich vlastností, alebo nesprávneho zaobchádzania s nimi a nesprávneho skladovania. Napríklad palivá, mazivá a vykurovacie oleje, ktoré sú v súčasnosti často využívané v priemyselnej výrobe, sa môžu stať nebezpečnými v určitom prostredí, alebo pri určitej teplote. Preto je potrebné správne a bezpečne skladovať nebezpečné látky, napríklad aj v kontajneroch, ktoré distribuujeme.

 

KatisKontajner na skladovanie nebezpečného odpadu

Tieto kontajnery umožňujú skladovanie kvapalín a pevných látok. Dostupné sú kontajnery s jednoduchými a dvojitými stenami v rôznych veľkostiach a s rôznou nosnosťou. Kontajnery sú oceľové, žiarovo pozinkované, s hladkým povrchom vnútorných stien. Sú stohovateľné a zdvíhateľné pomocou žeriavu, dostupné sú aj kontajnery so spodnou výpusťou. Preprava látok v týchto kontajneroch nie je ovplyvnená bodom vzplanutia nebezpečných látok.

 

KatisKontajner na skladovanie palív

Kontajner na skladovanie palív funguje ako prenosná čerpacia stanica, súčasťou jeho vybavenia je aj čerpadlo, alebo ručná pumpa, ďalej tryska so 6m dlhou hadicou s automatickým zastavením čerpania paliva. Ventily pre čerpanie paliva sú zakryté poklom, takže pri manipulácii s kontajnerom nedôjde k ich poškodeniu. Prevedenie kontajnera je oceľové, s jednoduchými, alebo dvojitými stenami. Jeho konštrukcia je robustná a je stohovateľný.

 

KatisKontajner na skladovanie mazív

Kontajnery sú oceľové, žiarovo pozinkované s jednoduchými stenami. Sú stohovateľné a zdvíhateľné pomocou žeriavu. Mazivá je v nich možné prepravovať aj uskladňovať. Doprava nie je ovplyvnená bodom vzplanutia nebezpečných látok ani triedou ohrozenia vodných tokov. V hornej časti kontajnera sa nachádza poklop a poistný ventil. Možnosť doobjednať čerpadlo a výtlačné potrubie.

 

KatisKontajner na skladovanie vykurovacích olejov

Podobne ako ostatné kontajnery, aj kontajnery pre skladovanie a prepravu vykurovacích olejov sú oceľové, žiarovo pozinkované s jednoduchými stenami. Sú stohovateľné a zdvíhateľné pomocou žeriavu. V hornej časti kontajnera sa nachádza poklop, odvzdušňovací ventil a indikátor úrovne vykurovacieho oleja v kontajneri. Možnosť dodatočnej voľby trysky.